Matchmaker områder tidskrift

Norsk tidsskriftforening gratulerer redaktør Therese Bjørneboe med Heddas ærespris og Kulturrådets søknadsfrister for områder som gjelder tidsskrift. Manifest Tidsskrift er den breie venstresidas nye arena for intellektuell debatt på internett. jun Tidsskriftet legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet, som tar utgangspunkt i det vi studerer, heller enn hvordan vi studerer det.

Matchmaker områder tidskrift -

Kontakt Peder Øybø på tlf. Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Vi har tatt kritikk-oppdraget på alvor, takket nei til å publisere bokutdrag fra aktuelle bøker, ikke hatt forfatter- og lanseringsintervjuer — slikt finnes nok av i andre medier. 1. jan PROSA - faglitterært tidsskrift. Prosa er Norges ledende tidsskrift for faglitteratur, startet i Redaktør fra Karianne Bjellås Gilje. Prosa. For stortingsperioden – er det valgt inn ni representanter fra Nordland. Arkiv. Nr.6 - - Årg. Nr.5 - - Årg. Nr.4 - - Årg. Nr.3 - - Årg. Nr.2 - - Årg. Nr.1 - - Årg. Nr.6 - - Årg.